Конис Елко ООДБългарскиEnglishЕлектролитни кондензатори
Описание:
Полярните алуминиеви електролитни кондензатори се състоят от навит кондензаторен елемент, импрегниран с течен електролит, свързан с електрически изводи и херметически затворен в корпус. Кондензаторния елемнт се състои от:
* Анод - ецвано и формовано алуминиево фолио.
* Катод - електролит, импрегниран в хартиен носител.
* Катодно фолио - ецвано алуминиево фолио за извод на катода.

При неполярните алуминиеви електролитни кондензатори и пусковите (Мотор-старт) кондензатори второ анодно фолио замества катодното, за да се постигне неполярен кондензатор в един корпус.

Електролитните кондензатори се предлагат с радиални, калайдисани изводи за печатен монтаж, SNAP-IN и винтови изводи. Различни конструкции кондензатори за начално пускане на еднофазни асинхронни електродвигатели.

Приложение:
Електролитните кондензатори са най-често използвани в електрическите вериги за филтриране, свързване, изглаждане и шунтиране, за акумулиране на енергия или където има нужда от капацитивно реактивно съпротивление. Широкият обхват на електролитните кондензатори обхваща различни приложения:

Основна употреба: радио, телевизия, основни електрически оборудвания.
Професионална употреба: телекомуникационно оборудване, комутаторни електро-захранвания.

Неполярните електролитни кондензатори намират приложение при кратковременни променливотокови натоварвания. Мотор-старт кондензатори за начално пускане на еднофазни асинхронни електродвигатели.

Използвани материали:
* Алуминиево фолио: SATMA (Франция), KDK (Япония), BECROMAL (Италия), PANASONIC (САЩ).
* Хартия: SPO (Гермнаия), NKK (Япония).
* Работни електролити: