Конис Елко ООДБългарскиEnglishПредимстава при партньорство с Конис Елко ООД:

* Наличие на квалифициран и обучен персонал с над 40 годишен опит в производството на кондензатори;

* Ниски производствени разходи;

* Кратки срокове за доставка;

* Гъвкавост на сроковете при започване производството на нови продукти;

* Възможност за производствени договори;

* Подходящо географско положение на компанията, в близост до столицата на страната и на два Трансевропейски транспортни коридора.