Конис Елко ООДБългарскиEnglishНаличности електролитни кондензатори тип EA-7
Вид Стойност Толеранс Напрежение Габарит Количество Цена
EA-722 uF+-20%6.3 V5x11500 бр.0.0081 €
EA-7100 uF+-20%6.3 V5x114000 бр.0.0100 €
EA-7220 uF+-20%6.3 V6.3x1110000 бр.0.0141 €
EA-72200 uF+-20%6.3 V10x16.5100 бр.0.0707 €
EA-76800 uF+-20%6.3 V16x25400 бр.0.1714 €
EA-71 uF+50-10%10 V5x1120 бр.0.0080 €
EA-72.2 uF+50-10%10 V5x111000 бр.0.0080 €
EA-73.3 uF+-20%10 V5x112000 бр.0.0080 €
EA-710 uF+-20%10 V5x1120 бр.0.0080 €
EA-722 uF+-20%10 V5x1115000 бр.0.0082 €
EA-747 uF+-20%10 V5x112500 бр.0.0091 €
EA-7100 uF+-20%10 V5x114000 бр.0.0101 €
EA-7150 uF+-20%10 V6.3x111500 бр.0.0106 €
EA-7220 uF+-20%10 V6.3x113000 бр.0.0149 €
EA-7560 uF+-20%10 V8x11.53000 бр.0.0219 €
EA-71000 uF+-20%10 V10x16.52500 бр.0.0407 €
EA-72200 uF+-20%10 V12.5x20.570 бр.0.0718 €
EA-76800 uF+-20%10 V16x31.5200 бр.0.1767 €
EA-70.47 uF+100-10%16 V5x112000 бр.0.0079 €
EA-71 uF+50-10%16 V5x113000 бр.0.0080 €
EA-72.2 uF+50-10%16 V5x117000 бр.0.0080 €
EA-74.7 uF+-20%16 V5x114500 бр.0.0080 €
EA-710 uF+-20%16 V5x11200 бр.0.0084 €
EA-722 uF+-20%16 V5x114000 бр.0.0084 €
EA-768 uF+-20%16 V5x111200 бр.0.0099 €
EA-7100 uF+-20%16 V5x1125000 бр.0.0107 €
EA-7220 uF+-20%16 V6.3x111000 бр.0.0166 €
EA-7220 uF+-20%16 V8x11.5600 бр.0.0166 €
EA-7330 uF+-20%16 V8x11.52800 бр.0.0203 €
EA-7470 uF+-20%16 V8x11.52500 бр.0.0235 €
EA-7470 uF+-20%16 V8x148000 бр.0.0235 €
EA-71000 uF+-20%16 V12.5x20.5600 бр.0.0461 €
EA-74700 uF+-20%16 V16x31.5200 бр.0.1781 €
EA-70.47 uF+100-10%25 V5x11800 бр.0.0079 €
EA-71 uF+50-10%25 V5x113500 бр.0.0080 €
EA-72.2 uF+50-10%25 V5x11400 бр.0.0080 €
EA-73.3 uF+-20%25 V5x1112000 бр.0.0080 €
EA-74.7 uF+-20%25 V5x119000 бр.0.0084 €
EA-76.8 uF+-20%25 V5x112500 бр.0.0084 €
EA-710 uF+-20%25 V5x113000 бр.0.0084 €
EA-715 uF+-20%25 V5x11500 бр.0.0084 €
EA-722 uF+-20%25 V5x1110338 бр.0.0087 €
EA-733 uF+-20%25 V5x111100 бр.0.0088 €
EA-747 uF+-20%25 V5x112000 бр.0.0094 €
EA-747 uF+-20%25 V6.3x11900 бр.0.0094 €
EA-768 uF+-20%25 V5x111500 бр.0.0102 €
EA-7100 uF+-20%25 V6.3x116500 бр.0.0149 €
EA-7100 uF+-20%25 V8x11.5100 бр.0.0149 €
EA-7220 uF+-20%25 V8x11.58000 бр.0.0203 €
EA-7330 uF+-20%25 V10x16.5100 бр.0.0248 €
EA-7470 uF+-20%25 V10x16.5400 бр.0.0310 €
EA-7680 uF+-20%25 V10x20.5600 бр.0.0530 €
EA-71000 uF+-20%25 V10x20.56000 бр.0.0743 €
EA-71000 uF+-20%25 V12.5x20.57000 бр.0.0743 €
EA-72200 uF+-20%25 V16x25600 бр.0.1451 €
EA-73300 uF+-20%25 V16x25600 бр.0.1861 €
EA-74700 uF+-20%25 V18x37.5200 бр.0.2372 €
EA-71 uF+50-10%35 V5x113000 бр.0.0080 €
EA-72.2 uF+50-10%35 V5x118000 бр.0.0080 €
EA-73.3 uF+-20%35 V5x11200 бр.0.0080 €
EA-74.7 uF+-20%35 V5x11500 бр.0.0084 €
EA-710 uF+-20%35 V5x113200 бр.0.0084 €
EA-722 uF+-20%35 V5x112000 бр.0.0088 €
EA-747 uF+-20%35 V5x112000 бр.0.0137 €
EA-7100 uF+-20%35 V8x11.5300 бр.0.0190 €
EA-7330 uF+-20%35 V10x16.540 бр.0.0410 €
EA-7330 uF+-20%35 V12.5x20.540 бр.0.0410 €
EA-7470 uF+-20%35 V10x20.52500 бр.0.0507 €
EA-7680 uF+-20%35 V12.5x20.5200 бр.0.0755 €
EA-71000 uF+-20%35 V12.5x24.5200 бр.0.0996 €
EA-74700 uF+-20%35 V18x37.5100 бр.0.3449 €
EA-71 uF+50-10%50 V5x114500 бр.0.0080 €
EA-72.2 uF+50-10%50 V5x112500 бр.0.0080 €
EA-73.3 uF+-20%50 V5x11100 бр.0.0080 €
EA-74.7 uF+-20%50 V5x116000 бр.0.0084 €
EA-76.8 uF+-20%50 V5x112500 бр.0.0084 €
EA-710 uF+-20%50 V5x112000 бр.0.0084 €
EA-722 uF+-20%50 V5x112500 бр.0.0096 €
EA-733 uF+-20%50 V6.3x111800 бр.0.0140 €
EA-7100 uF+-20%50 V8x11.55900 бр.0.0207 €
EA-7220 uF+-20%50 V10x16.52800 бр.0.0460 €
EA-7470 uF+-20%50 V12.5x20.5800 бр.0.0750 €
EA-7470 uF+-20%50 V12.5x24.5150 бр.0.0750 €
EA-71000 uF+-20%50 V12.5x24.5550 бр.0.1524 €
EA-72200 uF+-20%50 V18x37.51500 бр.0.2935 €
EA-72200 uF+-20%50 V18x42200 бр.0.2935 €
EA-74700 uF+-20%50 V22x385 бр.0.5998 €
EA-70.47 uF+100-10%63 V5x11600 бр.0.0079 €
EA-71 uF+50-10%63 V5x113000 бр.0.0080 €
EA-72.2 uF+50-10%63 V5x112000 бр.0.0080 €
EA-73.3 uF+-20%63 V5x115000 бр.0.0077 €
EA-74.7 uF+-20%63 V5x114000 бр.0.0087 €
EA-710 uF+-20%63 V5x112200 бр.0.0093 €
EA-722 uF+-20%63 V5x113000 бр.0.0134 €
EA-733 uF+-20%63 V8x11.51000 бр.0.0149 €
EA-768 uF+-20%63 V8x11.5500 бр.0.0204 €
EA-768 uF+-20%63 V8x141000 бр.0.0204 €
EA-7100 uF+-20%63 V10x16.5200 бр.0.0389 €
EA-7220 uF+-20%63 V10x20.5400 бр.0.0589 €
EA-7680 uF+-20%63 V16x25900 бр.0.1618 €
EA-72200 uF+-20%63 V18x42200 бр.0.3861 €
EA-71.5 uF+50-10%100 V5x111000 бр.0.0084 €
EA-72.2 uF+50-10%100 V5x1113700 бр.0.0077 €
EA-76.8 uF+-20%100 V5x11200 бр.0.0093 €
EA-710 uF+-20%100 V6.3x116000 бр.0.0135 €
EA-7220 uF+-20%100 V16x251300 бр.0.1499 €
Обратно към наличности